Breeder of Nova Scotia Duck Tolling Retriever and Rhodesian Ridgeback


Toller: Neste planlagte kull blir vinteren 2021. NUCH DK(U)UCH Adoreas Red Jippi er neste ut, og hun venter løpetid i september/oktober. Så levering av valper tidligst på nyåret 2021. Forandringer i planene blir oppdatert her! / Next planned litter will be winter 2021.

Ridgeback: Autumn 2020

RIP Adoreas Red Qula 03.07.19 - 02.04.20