Adoreas Red Felice did her mentality test the 14th of October 2012 with a great result!

Moment Moment Delmoment Betyg Förklaring enligt protokoll
1a Kontakt Hälsning 4 Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b Kontakt Samarbete 3 Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
1c Kontakt Hantering 3 Accepterar hantering.
2a Lek 1 Leklust 4 Startar snabbt, leker aktivt.
2b Lek 1 Gripande 3 Griper tveksamt med framtänderna.
2c Lek 1 Dragkamp 2 Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
3a Förföljande 3 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
3b Gripande 2 Griper inte, nosar på föremålet
4 Aktivitet 2 Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.
5a Avståndslek Intresse 3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b Avståndslek Hot/Agg. 1 Visar inga hotbeteenden.
5c Avståndslek Nyfikenhet 3 Går fram till den dolda men talande figuranten.
5d Avståndslek Leklust 3 Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
5e Avståndslek Samarbete 3 Är aktivt med figuranten när denne är aktiv.
6a Överaskning Rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b Överaskning Hot/Agg. 2 Visar enstaka hotbeteenden.
6c Överaskning Nyfikenhet 3 Går fram till overallen när föraren står brevid.
6d Överaskning Kvarstående rädsla 3 Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
6e Överaskning Kvarstående intresse 1 Visar inget intresse.
7a Ljudkänslighet Rädsla 4 Flyr högst 5 meter.
7b Ljudkänslighet Nyfikenhet 5 Går fram till skramlet utan hjälp.
7c Ljudkänslighet Kvarstående rädsla 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d Ljudkänslighet Kvarstående intresse 1 Visar inget intresse.
8a Spöken Hot/Agg. 2 Visar enstaka hotbeteenden.
8b Spöken Kontroll 4 Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c Spöken Rädsla 4 Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
8d Spöken Nyfikenhet 5 Går fram till fig. Utan hjälp.
8e Spöken Kontakt 4 Tar själv kontakt med figuranten.
9a Lek 2 Leklust 4 Startar snabbt, leker aktivt.
9b Lek 2 Gripande 4 Griper direkt med hela munnen.
10 Skott 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.