Skipper - i bilder / Skipper - in pictures

   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   

Bildene av Skipper er lånt av A.L.Holte, L.Savels og Møller. / The pictures are by A.L.Holte, L.Savels and Møller.